BEOGRAD –Odbor za standardizaciju srpskog jezika izražava zadovoljstvo i smatra “dobrom vešću” izradu “Nacrta zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma” u Republici Srbiji i Republici Srpskoj. Time se, kako se ocenjuje u saopštenju, prvi put u srpskom narodu zakonski reguliše i štiti srpski jezik i njegovo ćiriličko pismo.

Ovaj odbor je stručno telo koje su sve naučne i nastavno-naučne institucije u Republici Srbiji, Republici Srpskoj i Republici Crnoj Gori u čijem je delokrugu rada proučavanje srpskog jezika osnovale između ostalog i sa zadatkom da se brine o statusu srpskog jezika i pisma na srpskom jezičkom i nacionalnom prostoru i sa državnim organima osmišljava i sprovodi jezičku politiku.

Tanjug