NOVI SAD – Pokrajinska vlada, na današnjoj sednici kojoj je predsedavao Igor Mirović, predložila je rebalans pokrajinskog budžeta za 2021. godinu u obimu od 81,36 milijardi dinara, što predstavlja povećanje za 3,71 milijardu dinara, odnosno 4,8 % u odnosu na aktuelni budžet.

Predloženim rebalansom kapitalni deo budžeta povećan je i iznosi 19,41 milijardu dinara. Budžet se povećava iz onog njegovog dela koji predstavlja najveći potencijal, a to su poreski prihodi – prihodi od poreza na zarade i poreza na dobit, što je najdirektniji pokazatelj stanja zaposlenosti, visine prosečnih plata i profitabilnosti privrede. Predlog odluke o rebalansu upućen je Skupštini AP Vojvodine.

Za prevremenu otplatu javnog duga nastalog u vreme prethodne administracije, iz pokrajinskog budžeta biće usmereno 900 miliona dinara, čime će se znatno smanjiti opterećenje budžeta za 2022. i 2023. godinu.

RTV