KIKINDA – Već od same prolećne setve, gotovo ništa nije išlo na ruku poljoprivrednicima. Pre svega nepredvidive vremenske prilike, tačnije neprilike, odnosno prava klimatska klackalica koja će značajno uticati na prinose. I u kikindskom ataru situacija je vrlo šarolika, ali će sasvim sgiurno, prinosi kukuruza i suncokreta, najzastupljenijih kultura, biti ispod prosečnih.
Imajući u vidu vremenske uslove od same setve do danas, ova godina za poljoprivrednike neće biti godina za pamćenje. Situacija u ataru je šarolika, i, nažalost ima parcela gde pomoći više nema. Kakve prinose kukuruza mogu očekivati paori na severu Banata.

RTV