BEOGRAD – U Srbiji je junu 2021. godine izdata 2 421 građevinska dozvola, što je za 32,2 posto više u odnosu na isti mesec prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Od ukupnog broja dozvola izdatih u junu, 81,7 odsto se odnosi na zgrade, a 18,3 procenta na ostale građevine.
Ako se posmatraju samo zgrade, 74 procenta dozvola izdato je za stambene, a 26 odsto za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (69%).

Tanjug