NOVI SAD – Na današnji dan 1945. godine na trećem zasedanju, koje je održano u Beogradu, AVNOJ se proglasio privremenom Narodnom skupštinom Demokratske Federativne Jugoslavije. Istog dana usvojen je i zakon o biračkim spiskovima i donesena odredba o pravu glasa žena i omladine iznad 18 godina.
Dogodilo se na današnji dan. Danas je ponedeljak, 9. avgust,221. dan 2021. Do kraja godine ima 144 dana.

Tanjug