NOVI SAD – DDOR osiguranje, kao vodeće u domenu osiguranja u poljoprivredi, učestvuje na ovogodišnjem 17.
Šumadijskom sajmu poljoprivrede. Na današnjoj konferenciji, uz sveobuhvatnu ponudu osiguranja
namenjenu svim predstavnicima agro lanca, predstavljena je i DDOR TERRA, posebna aplikacija za
prijavu štete u poljoprivredi. Predstavnici kompanije, biće u toku trajanja Sajma na raspolaganju
svim posetiocima, kako za konsultacije u vezi sa proizvodima i uslugama osiguranja namenjenih
poljoprivrednim proizvođačima, tako i svima koji žele da saznaju više o DDOR TERRA aplikaciji.
Prateći trendove kako digitalnih navika korisnika, tako i povećanog rizika od šteta u poljoprivredi
izazvanih prirodnim katastrofama, DDOR osiguranje je u saradnji sa BioSens institutom razvilo
posebnu mobilnu aplikaciju DDOR TERRA. Ova platforma poljoprivrednim proizvođačima omogućava
prijavu štete odmah po nastanku neželjenog događaja i to sa njihove njive ili iz voćnjaka. Pomoću
ove aplikacije, postupak procene šteta je brži, jednostavniji i efikasniji, a proizvođači brže mogu da
nastave da rade i ona je besplatna za sve osiguranike DDOR-a, sa polisama koje pokrivaju njihove
useve i plodove i dostupna je za preuzimanje na Google Play prodavnici. Ova inicijativa potvrđuje
društvenu odgovornost DDOR-a kao lidera u osiguranju svih članova agro-lanca.

„DDOR osiguranje je instucija od poverenja kada je osiguranje poljoprivrede u pitanju i pored
klasičnih vrsta osiguranja namenjenih stanovništvu i privredi. Našoj kući poverenje ukazuje značajan
broj kako primarnih poljoprivrednih proizvođača, tako i drugih predstavnika agro lanca. Izgradnja
ovakvog poverenja zasnovana je na činjenici da mi ispunjavamo našu svrhu, a to je briga o
kontinuitetu poslovanja naših klijenata, tj. isplati štete. Samo u poslednje tri godine, u Šumadiji smo
isplatili gotovo 80 miliona dinara oštećenim poljoprivrednicima koji su naši osiguranici. Nova
aplikacija biće od velikog značaja, jer će olakšati i ubrzati proces prijave štete. Ovo je još jedan
pokazatelj da pored izuzetno kvalitetne ponude i širine pokrića brinemo i tome, da klijenti dobiju
vrhunski nivo usluge." izjavio je Ivan Veselinović, direktor Filijale Kragujevac DDOR osiguranja.
„DDOR TERRA predstavlja još jedan korak u značajnom procesu naše digitalizacije, čiji je cilj
unapređenje kvaliteta usluga koje pružamo našim klijentima. Isplata štete jeste najznačajniji
trenutak u našem poslovanju i zbog toga smo odlučili da ovaj proces pojednostavimo i digitalizujemo.
Sa druge strane, poljoprivreda je izuzetno značajna grana industrije i u ovom delu Srbije sarađujemo
sa velikim brojem klijentata. Svakako je osiguranje useva i plodova segment koji je više zastupljen i
time je DDOR TERRA bitna za veći broj korisnika. Pored toga, imamo i veliki broj klijenata koji
osiguravaju svoj stočni fond, te smo i za njih uveli nove pakete proizvoda sa osnovnim i dopunskim
pokrićima, prilagođene specifičnostima potreba svakog proizvođača." izjavio je Lazar Bogdanović,
direktor Sektora za osiguranje poljoprivrede DDOR osiguranja.

DDOR TERRA je jedinstveno tehnološko rešenje namenjeno svim poljoprivrednim proizvođačima koji
od sada mogu da preko pametnih telefona imaju pregled svojih aktivnih polisa osiguranja useva i
plodova, ali i da brzo i lako prijave štetu na svom polju ili voćnjaku. Aplikacija je razvijena sa
Institutom BioSens, evropskim liderom u razvoju agrotehnoloških rešenja i koristi najsavremenije GIS
(Geografski informacioni sistem) modele za prijavu i procenu štete, upotrebom satelitskih fotografija
i naprednih filtera za odabranu parcelu sa osiguranim usevima ili plodovima, te prati njihov rast i
napredak do termina za žetvu. Čitav aplikativni sistem obezbeđuje jasniju procenu rizika, a u slučaju
štete preciznije kvantifikovanje gubitaka. Na ovaj način, pored brzine i tačnosti, DDOR TERRA
ubrzava postupak procene i likvidacije štete.

DDOR osiguranje posluje više od 7 decenija na teritoriji Srbije. Od 2012. godine je deo snažne italijanske Unipol grupe sa ostvarenih 14 milijardi evra fakturisane premije u 2019. godini uslužujući više od 16 miliona klijenata. Lider je na domaćem tržištu osiguranja sa višegodišnjim rastom dobro struktuirane premije.
DDOR osiguranje u Srbiji, sa svojim timom od 1.400 zaposlenih, pomoću svoje jake i razgranate mreže od više od 105 internih i  640 eksternih prodajnih mesta, uslužuje preko pola miliona klijenata sa premijom od preko 13 milijardi dinara. Kao društveno odgovorna kompanija investira značajna sredstva u kulturu, umetnost kao i u bezbednost u saobraćaju. Zvanično je osiguranje Olimpijskog tima Srbije i Olimpijskog komiteta Srbije.