NOVI SAD – Centar za unapređenje bezbednosti u saobraćaju uz finansijsku podršku Uprave za saobraćaj i puteve Grada Novog Sada tokom avgusta i septembra meseca realizuje projekat „Edukacije osoba starijih od 65 godina u oblasti bezbednosti učesnika u saobraćaju“.
Ta kategorija učesnika u saobraćaju spada među najugroženije i zbog toga je potrebno raditi na njihovoj edukaciji u toj oblasti. U Republici Srbiji, populacija starija od 65 godina čini oko 18% ukupnog broja stanovnika, a svaki četvrti poginuli u saobraćajnoj nezgodi je osoba starija od 65 godina.

Projekat se realizuje u više mesnih zajednica i klubovima penzionera na teritoriji Grada Novog Sada. Prisutnima se održavaju multimedijalna predavanja, tokom kojih se ukazuje na najčešće greške koje čine kao učesnici u saobraćaju, kao i na to da zbog psihofizičkih sposobnosti koje su smanjene kod osoba te dobi, moraju mnogo više pažnje i opreza posvetiti kada učestvuju u saobraćaju, bilo kao pešaci, vozači bicikala, ili vozači motornih vozila.

RTV

Foto: CUBS