NOVI SAD – U okviru Novosadskog sajma „LORIST 2021“, održava se više sajamskih manifestacija među kojima je i Sajam ekologije. Pokrajinski zavod za zaštitu posetiocima sajma predstavio je dva prekogranična projekta: Projekat “SavaTies”, za očuvanje prirode u slivu reke Save kroz međunarodnu saradnju na upravljanju invazivnim stranim vrstama,i Projekt “Zaštita i obnova ekološke povezanosti na području rečnog koridora Mura-Drava-Dunav” putem međusektorske saradnje.audio icon
“Projekat LifelineMDD teče više od godinu dana i ima za cilj nastavak istraživanja koliko je moguće zajednički upravljati ovako velikim područjem” rekao je koordinator poslova međunarodne saradnje Markom Tucakovim.

Organizacije, njih 12 iz 5 zemalja su se udružile oko zajedničkih ciljeva a glavni je, do koje mere je moguće očuvati, poboljšati i vratiti rečnu dinamiku kod onih delova tokova ove tri reke koji su oštećeni meliracionim aktivnostima u poslednja tri veka.

To će učiniti, objašnjava sagovornik, tako što su odabrali tri lokaliteta na kojima će primeniti određene tehnike kao što je ekološka revitalizacija. Dva su u gorenjem toku Drave i Mure a jedan a jedan je kod nas, u specijalnom rezervatu Karađorđevo, gde je glavni problem kako otkloniti glavne čepove mulja u kanalu Lovrenac kako bi on bio protočan tokom poplava i kako bi bio kvalitetnije mrestilište.

Njihove aktivnosti su počele (snimanje terena pa izmuljavanje), biće formirana baza podataka direktno primenjiva na projekte revitalizacije, između ostalog, o vrstama ptica i riba koje su diektno zavisne od rečne dinamike.

“Zaštita prirode je skupa aktivnost i zavisi od saradnje puno ljudi” izjavio je Tucakov i sektora I u prekograničnom smislu. U IPA 3 koji je nedavno usvojila EU, zaštita prirode je jedan od prioriteta.

RTV (Dragana Ratković)