BEOGRAD – U okviru programa Nemačke razvojne saradnje (GIZ) „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ organizovana je virtuelna studijska poseta čiji je cilj bilo stvaranje platforme za razmenu i zajedničko učenje između srpskih aktera i nemačkih kolega koji se bave temom inkluzije marginalizovanog stanovništva na tržište rada, saopštio je danas GIZ.
Virtuelna razmena je trajala šest dana u online formatu i obuhvatila je preko 100 predstavnika iz državnih institucija i civilnog sektora.

Delegacije Nemačke i Srbije su razmenile iskustva na temu informisanja marginalizovanih grupa o merama podrške u zapošljavanju, i o važnoj ulozi organizacija civilnog društva u posredovanju između ovih grupa i institucija koje pružaju ovaj vid podrške.

Predstavljeni su i primeri dobre prakse u sprovođenju aktivnih mera zapošljavanja marginalizovanih i teško zapošljivih grupa, kao i načini kreiranja politike zapošljavanja zasnovane na dokazima i metodologiji za praćenje i procenu učinka aktivnih mera zapošljavanja.

Vođa programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” koji sprovodi GIZ Aleksandra Dimić Ugrinaj ocenila je da je to važan korak u daljoj saradnji.

“Smatramo da je dobro što smo na jednom mestu imali civilni sektor i državne institucije, jer je to ključ uspešnog sprovođenja mera inkluzije. Samo zajedničkim snagama možemo doći do cilja koji podrazumeva uspešnu integraciju ne samo Roma i Romkinja, već i drugih marginalizovanih grupa u društvu i na tržištu rada”, istakla je Dimić Ugrinaj.

Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Sandra Grujičić, koja je predvodila srpsku delegaciju, istakla je da virtuelna razmena iskustva sa institucijama Nemačke u kreiranju mera aktivne politike zapošljavanja zasnovane na podacima, usmeravanju mera na marginalizovane grupe nezaposlenih lica, uključujući Rome, kao načine praćenja efekata mera na zapošljavanje, ispunila očekivanja Ministarstva.

“Sigurni smo da će nastavak uspešne saradnje sa GIZ-om i institucijama Nemačke u skladu sa primerima dobre prakse u oblasti zapošljavanja doprineti daljem unapređenju politike zapošljavanja u Srbiji”, rekla je Grujičić.

Predsednik Udruženja romskih studenata Nenad Vladisavljev naveo je da je virtuelna studijska poseta prevazišla očekavanja te organizacije, ne samo u smislu tehničkih ograničenja za koje su mislili da online metodologija učenja i razmene ima, nego i u smislu kvaliteta sadržaja koji je pružen učesnicima studijske posete.

Program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sprovodi mere za suzbijanje diskriminacije i stereotipa, unapređuje saradnju između ključnih institucija kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou i sprovodi mere ekonomskog osnaživanja i razvijanja lokalnih mehanizama.

Tanjug