NOVI SAD – Prezentacija će biti upriličena u okviru 5. Kongresa geografa, na Departmanu za geografija, turizam i hotelijerstvo “Plava zgrada”- 10.00h, učionica 2. Nosilac ovog dvogodišnjeg projekta, koji se završava u oktobru je Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj iz Novog Sada, a partneri su: Sojuz na istrazhuvachi na Makedonija – SIM Skopje, Skopje, Republika Severna Makedonija; SUGS Gimnazija Rade Jovchevski Korchaginm Skopje, Republika Severna Makedonija; Ankara Turk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi, Ankara, Turska i Univerzitet u Novom Sadu.

Cilj projekta je razvoj metodologije nastave matematike prilagođene uslovima nove tehnolgije, kao i približavanje matematičkih sadržaja učenicima preko matematičkih modela raznih realnih situacija iz realnog života i drugih nauka. U okviru projekta formirana je Moodle platforma, gde su dostupni svi nastavni materijali (na 4 jezika, srpski, makedonski, turski i engleski ) koji su razvijeni tokom projekta i prilagođeni učenju na daljinu. Posebna pažnja je posvećena različitim matematičkim modelima pojava iz realnog života i drugih nauka.