NOVI SAD – Treća po redu međunarodna investiciona konferencija „SEE ENERGY – Connect & Supply III“ u organizaciji Nacionalne Asocijacije za biomasu – “SERBIO” i GIZ DKTI otvorena je u hotelu „Šeraton“ i trajaće dva dana.
Konferencija za cilj ima upoznavanje sa aktuelnim poslovnim i zakonskim okruženjem, kao i umrežavanje domaćih i međunarodnih kompanija uključenih u sektor obnovljivih izvora energije. Tema ovogodišnjeg stručnog događaja je “Proizvodnja zelene energije u cilju zaštite životne sredine i održiva upotreba agro i drvne biomase”.

RTV