BEOGRAD -U godini kada je na ispit stavljen opstanak čovečanstva, Hemofarm je istrajao na liniji održivog razvoja – sačuvao je zdravlje i odbranio poverenje uz poštovanje odgovornog odnosa prema resursima i okruženju. Tokom pandemijske 2020. godine, uz maksimalnu posvećenost 3.800 zaposlenih i rada u četiri smene, kompanija je uspela da ostvari rekordu proizvodnju  i  obezbedi  sigurno  snabdevanje  najkvalitetnijim lekovima svih tržišta na kojima Štada posluje, rezime je tek objavljenog Hemofarmovog Izveštaja o održivom razvoju za 2020.

Najnoviji izveštaj pod nazivom „Sa nama život pobeđuje“  koncipiran je kao  deo triptiha 2019-2021. sa ciljem da se ilustruje kretanje svih parametara poslovanja i održivosti kompanije uoči, tokom i nakon pandemije. Ovoga puta papir od prerađenog pamuka poslužio je kompaniji Hemofarm da na njemu odštampa svoj novi izveštaj i na taj način dodatno ukaže na značaj reciklaže, ponovne upotrebe sirovina i cirkularne ekonomije.

„Osim borbe za zdravlje ljudi, pandemija Covid-19 pokazala je da je upravo briga o tome koliki otisak svojim delovanjem ostavljaš na društvo i sredinu u kojoj živiš, jedan od najvažnijih doprinosa javnom zdravlju. Kada je reč o poslovanju Hemofarma u udarnoj pandemijskoj godini, mi smo nastavili da se krećemo uzlaznom putanjom održivosti. Od 6,5 milijardi tableta i drugih formi koje smo proizveli, čak 83 odsto smo upakovali u ambalažu od recikliranog kartona. Lansirali smo 17 novih brendova, a uspešne  akvizicije  koje je Štada sprovela,  za  nas  su  značile  integraciju novih proizvoda i proširenje portfolija. Najvažnije od svega, uspešno smo odbranili zdravlje društva. Ličnim primerom smo pokazali šta znači odgovorno poslovanje u  kriznim  vremenima, a održivi razvoj je upravo zato bitan – on, pre svega, znači odgovornost prema zaposlenima, društvu  i zajednici“, poručio je dr Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarma.

Prema rečima stalne koordinatorke Ujedinjenih nacija u Srbiji Nj.E. Fransoa Žakob (Francoise Jacob), održivi razvoj, borba protiv klimatskih promena i nejednakosti za bolji život svih, zajednička su odgovornost države, građana, privatnog sektora i lokalne samouprave. „Ovaj Izveštaj je poziv na akciju čitavog privatnog sektora da usvoji univerzalne principe i standarde održivog razvoja o ljudskim i radnim pravima, pravima zaštite okoline i borbi protiv korupcije. Transformacija našeg ekonomskog modela prema održivosti ne može da se dogodi bez punog doprinosa privatnog sektora, uključujući bankarstvo, osiguranje, građevinski sektor. UN su posvećene podršci Srbiji na ovom putu ka prosperitetnoj budućnosti – podsticanje inovacija i deljenje najboljih praksi, otključavanje vrednosti poslovanja i novih mogućnosti, izgradnja poslovne otpornosti i omogućavanje dugoročnog održivog rasta i blagostanja. Nadam se da će velike i male kompanije preduzeti ambicioznije i sveobuhvatnije akcije u svom poslovanju i lancima vrednosti, istovremeno gradeći nove misije za svoje timove i zaposlene i postavljajući ciljeve u skladu sa međunarodnim standardima i nacionalnim ambicijama“, rekla je na predstavljanju novog Hemofarmovog Izveštaja o održivom razvoju Nj.E. Žakob.

Svoj jubilarni 60. rođendan Hemofarm je obeležio sloganom „Sa nama život pobeđuje“, a tom prilikom posebna zahvalnost iskazana je prema koleginicama i kolegama u proizvodnji koji su predstavljali „tihe heroje“ pandemije. Oni su zajedno sa zdravstvenim radnicima i farmaceutima bili prvi stub odbrane od pandemije, a njihovu odgovornu misiju Hemofarm je podržao i kroz značajne donacije medicinske opreme zdravstvenim ustanovama u sredinama u kojima posluje (Srbija, BiH i Crna Gora).

Dodatni pokazatelji o poslovanju Hemofarma u 2020. godini:

  • Od oko 3.800 zaposlenih većinu čine žene – čak 54 odsto, a one su i većinski zastupljene u rukovodstvu kompanije. Naravno, žene i muškarci u Hemofarmu jednako su plaćeni za iste poslove koje obavljaju.
  • Tokom udarnog perioda pandemije, obezbeđena je posebna stimulacija za zaposlene koji su radili u zonama pojačanog rizika.
  • Naš portfolio dodatno je porastao (410 proizvoda) i pokriva čak 13 od 14 farmakoterapijskih grupa.
  • Oko 83 odsto naših proizvoda upakovano je u ambalažu od recikliranog kartona.
  • Upravo upotrebom recikliranog kartona ostvarena je ušteda električne energije od 34 dana korišćenja i vode za 28 dana, a sačuvano je i dodatnih 13.433 stabla.
  • Donacija 110 monitora za praćenje stanja pacijenata, vrednih skoro 400 hiljada evra, za jačanje institucija javnog zdravlja u Srbiji i rad lekara, medicinskog osoblja i farmaceuta.
  • Zaposleni su prošli 7.555 internih i eksternih obuka i ostvarili 15.110 sati edukacije.
  • Mentori iz Hemofarma investirali su u razvoj budućih profesionalaca ukupno 714 radnih sati volonterskog rada, što je oko 18 radnih nedelja ili 90 radnih dana.
  • Hemofarm fondacija realizovala je skoro 80 aktivnosti iz oblasti zdravlja, obrazovanja i kulture, kroz 137 partnerstava sa institucijama i organizacijama.
  • Projekat „Zajedno možemo sve“ pružio je zaposlenima u Hemofarmu podršku u očuvanju mentalnog zdravlja u izazovnim vremenima.

Novi Hemofarmov Izveštaj o održivom razvoju dostupan je na ODRZIVI_RAZVOJ

U prilogu se, osim saopštenja, nalaze i fotografije, koje su u vlasništvu kompanije Hemofarm, koje možete da koristite za ilustraciju teksta, a na sledećem linku se nalazi animaciju u kojoj su na slikovit način prikazani rezultati ovogodišnjeg Izveštaja https://we.tl/t-yG2fOfCkdq