NOVI SAD – U toku su radionice za učenike osnovnih škola sa područja Sremske Mitrovice, Vrbasa i Novog Sada o značaju šuma. Tema interaktivnih radionica prati cilj projekta – povećanje znanja i proširenje svesti o važnosti očuvanja šuma i podizanja novih zasada. Do sada su održane dve radionice u Novom Sadu i jedna u Vrbasu. U sredu od 8.50 održava se radionica u Novom Sadu u OŠ “Kosta Trifković”, a u četvrtak u OŠ “Dobrosav Radosavljević- Narod” u Zasavici I, dok će ostale biti održane u petak u OŠ “Dobrosav Radosavljević-Narod“ u Ravnju i u matičnoj istoimenoj osnovnoj školi u Mačvanskoj Mitrovici.

Radionice su deo projekta “Šuma zove na dijalog”, koji se realizuje u okviru programa EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine, koji sprovode Mladi istraživači Srbije (MIS), uz podršku Švedske. Projekat realizuje Pokret gorana Novog Sada sa još tri člana mreže “Pošumimo Vojvodinu” – Ekološki pokret Vrbasa, Ruralni centar Sova i Dečija ekološka akademija. ,Cilj projekta je unaprediti svest građana i donosilaca odluka o važnosti očuvanja i unapređenja postojećih šuma, kao i povećanja površina pod šumama i njihove nege u Vojvodini. Tokom pet meseci trajanja projekta, želimo da unapredimo znanje građana o važnosti šuma i povećamo aktivizam u njihovoj zaštiti i to kroz obuku dece u osnovnim školama u Vrbasu, Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu i kroz organizovane akcije sadnje u svakom gradu.

RTV