NOVI SAD – Pokrajinska vlada izdvojila je danas 4,7 miliona dinara za obnovu jedinog objekta stare perionice u manastiru Hilandaru, koja datira iz XVII veka, i spada u red malog broja sačuvanih građevina tog tipa.
Perionica na Svetoj Gori prikazana je kao jedan od objekata na bakrorezu iz 1757. godine, ali se pretpostavlja da je nastala ranije, u vreme monaha Teodosija i većih radova u Hilandaru.

RTV