BEOGRAD – Na današnji dan 1837. godine srpski knjaz Miloš Obrenović ukinuo je kuluk – besplatan rad seljaka koji su koristili seoski kmetovi, nahijske starešine i sveštenstvo, što je povremeno dovodilo do odmetanja seljaka u hajduke. Kuluk je više puta zabranjivan, ali su ukazom Knjaza Miloša ukinuti svi njegovi vidovi, osim kuluka za održavanje puteva i mostova.

Danas je subota, 16. oktobar, 289. dan 2021. Do kraja godine ima 76 dana.

Tanjug