BEOGRAD – Digitalizacija je omogućila da se mnogi poslovi rade brže, efikasnije i uz manje troškova, a jedan od načina primene odnosi se i na proces finansiranja. Digitalno finansiranje je rezultat digitalne transformacije finansijskih usluga. Fintek je nastao kao potreba da se popuni jaz između zahteva finansijskih korisnika za brzinom, efikasnošću i boljim korisničkim iskustvom. To je omogućeno integracijom tehnologije u pružanju finansijskih usluga, a fintek rešenja su inovativna i usmerena na kupca, jer nude nove i unapređene finansijske proizvode. Potrošač prilikom kupovine robu plaća u tri valute – vremenom, novcem i trudom, objasnila je u podkastu „Naša mreža” Sandra Rodić, direktor tima za pristup izvorima finansiranja na USAID Projektu saradnje za ekonomski razvoj.

Prednosti digitalnih izvora finansiranja predstavljaju subordinirane pozajmice, a to je sa aspekta banke kapital kojim ne ugrožavate kreditni rejting. To je izuzetno fleksibilan proizvod, jer nisu potrebna sredstva obezbeđenja, kao što su hipoteke i menice. Takođe, moguća je i promena namene potrebnih sredstava, u zavisnosti od potrebe i promene projekta, tržišta i drugih faktora. Svim korisnicima ove usluge na raspolaganju je i velika konsultantska podrška od strane platforme, rečeno je u podkastu.

Srbija sa svojim zakonskim regulativama još nije dovoljno otvorena i pristupačna za priliv kapitala iz inostranstva i za digitalne izvore finansiranja. Ipak, jedna smo od prvih zemalja koja je usvojila regulatorni okvir kojim se uređuje digitalna imovina i tokenizacija, što pruža transparentnost investitorima i korisnicima digitalne imovine, zaključak je četvrte epizode „Naša mreža“ podkasta.