BEOGRAD – U okviru jedne od ključnih mera iz Strategije EU za terapije protiv bolesti COVID-19, Evropska komisija uvrdila je spisak od 10 potencijalnih terapija protiv te bolesti. Utvrđena lista bazira se na nezavisnim naučnim savetima, a fokusirana je na terapije za koje postoji verovatnoća da će biti odobrene i uskoro dostupne na evropskom tržištu. Ove terapije će u najkraćem mogućem roku omogućiti lečenje pacijenata u celoj EU, pod uslovom da Evropska agencija za lekove potvrdi njihovu delotvornost i sigurnost.

Kako se navodi u saopštenju, vakcinacija protiv bolesti COVID-19 nudi najbolju preventivnu zaštitu od infekcije, teškog oblika bolesti, gubitka života i dugotrajnih posledica bolesti, te predstavlja najbolji način za okončanje pandemije, ali paralelno s tim radi se na dostupnosti najboljih terapija za lečenje zaraženih.

Potpredsednik za promovisanje evropskog načina života Margaritis Šinas izjavio je: „Dok nastavljamo da se nosimo sa izazovom bolesti COVID-19, važno je da se osim vakcinisanjem još nekako zaštitimo. Utvrđivanjem 10 terapija protiv bolesti COVID-19 osiguraće se da građani dobiju najperspektivnije terapije protiv virusa.”

Komesar za zdravlje i sigurnost hrane Stela Kiriakides navela je da je vakcinacija jedini alat za sprečavanje hospitalizacija i smrtnih slučajeva povezanih s bolešću COVID-19. „U međuvremenu su pacijentima koji boluju od bolesti COVID-19 potrebne sigurne i delotvorne terapije i zato smo već potpisali četiri ugovora o zajedničkoj nabavci za različite lekove protiv bolesti COVID-19 i spremni smo da pregovaramo dalje. Cilj nam je da narednih nedelja odobrimo barem tri terapije i možda još dve do kraja godine i pomognemo da što pre postanu dostupni državama članicama.”

Grupa nezavisnih naučnih stručnjaka pregledala je 82 perspektivne terapije u poodmakloj fazi kliničkog razvoja i utvrdila 10 najperspektivnijih za EU portfelj terapija protiv bolesti COVID-19, uzimajući u obzir da su za različite populacije pacijenata, različite faze i različite stepene težine bolesti potrebne različite vrste proizvoda.

Lista ovih 10 su zatim razvrstani u tri kategorije lečenja, a kako se budu pojavljivali novi naučni dokazi, lista će se ažurirati. Na njoj se za sada nalaze sledeće kategorije terapija:

  • Antivirusna monoklonska antitela, koja su najdelotvornija u najranijim fazama infekcije, među kojima se nalazi i kombinacija dve vrste monoklonskih antitela, koju razvija kompanija AstraZeneca.
  • Oralni antivirusni lekovi, s čijom primenom treba započeti u što kraćem roku nakon infekcije
  • Imunomodulatori, namenjeni za lečenje hospitalizovanih pacijenata

U narednom periodu, od odabranih terapija za njih šest već se sprovodi postupna procena ili je podnesen zahtev Evropskoj medicinskoj agenciji za izdavanje odobrenja za stavljanje u promet.

Za preostale četiri terapije sa liste, Evropska agencija za lekove je dala naučne savete pa će se sa procenama za njih započeti kada bude prikupljeno dovoljno kliničkih podataka.

Strategija EU za terapije protiv bolesti COVID-19 dopunjuje Strategiju EU za vakcine, koja je i dalje primarni alat EU za okončanje pandemije sprečavanjem i smanjenjem prenošenja bolesti kao i stopa hospitalizacije i smrtnosti uzrokovanih tom bolešću.

Cilj Strategije EU za terapije je izrada opsežnog portfelja terapija protiv bolesti COVID-19 kako bismo do kraja godine imali na raspolaganju tri do pet novih terapija.