BEOGRA – FLUX autentični audio projekat, emitovao je tokom 9. i 10. novembra preko 27 sati govorno-muzičkog programa, sa kulturno-umetničkim, informativnim, edukativnim i zabavnim funkcijama. Predstavljene su priče i iskustva aktera iz oblasti aktivizma, ekologije, književnosti i mnogobrojnih predstavnika sa različitih umetničkih scena kako iz Srbije, tako i van nje. Tema ovogodišnjeg programa bila je ULICA i pod sloganom „Suviše frekventno“ objedinila je više različitih odlika koje prostor kao takav nudi. Emisije su koncipirane tako da ulicu prikažu kao mesto okupljanja, afirmisanja mnogih subkultura i pokreta, ali i prostora inspiracije i umetnosti. Povodom otvaranja FLUX-a organizovana je aktivnost čiji ishod predstavlja novi mural na zidu Fakulteta dramskih umetnosti. Tom akcijom, ostavljen je simboličan trag ovogodišnjeg programa ali istovremeno i uspostavljena saradnja sa kolegama sa drugih fakulteta Univerziteta umetnosti.

Roma Company, obezbedila je kolegama sa Fakulteta likovnih i Fakulteta primenjenih umetnosti sve potrebne materijale za realizaciju murala.