BEOGRAD –Poslanici Skupštine Srbije danas će započeti raspravu o predlogu budžeta za 2022. godinu, koji predviđa ukupne budžetske prihode i primanja u iznosu od 1.516,8 milijardi dinara. Budžetom je za kapitalne investicije na nivou opšte države predviđeno 486 milijardi dinara, što je 7,3 odsto BDP-a.
U strukturi ukupnih prihoda poreski prihodi iznose 1.317,9 milijardi dinara ili 86,9 odsto, dok neporeski prihodi iznose 175,7 milijardi dinara ili 11,6 odsto ukupnih prihoda budžeta Republike Srbije.

Tanjug