BEOGRAD – Rezultati UNICEF-ovog istraživanja o uticaju pandemije COVID-19 na porodice sa decom u Srbiji, koji su predstavljeni danas, pokazuju da je negativan uticaj pandemije na prihode domaćinstva donekle ublažen ali i dalje je prisutan. Istraživanje je sproveo UNICEF, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), sa ciljem merenja socio-ekonomskih efekata krize na domaćinstva s decom, na njihov pristup uslugama u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite, kao i na roditeljstvo i mentalno zdravlje dece, njihovih roditelja ili staratelja.

Smanjenje prihoda pod uticajem pandemije i dalje ističe četvrtina domaćinstava sa decom do 17 godina, a otprilike jedna četvrtina (24 odsto) ispitanika ističe da su u nekom trenutku bili primorani da smanje troškove za hranu za sve članove domaćinstva.  

Zamenica direktorke UNICEF-a u Srbiji, Josi Ečeveri Burkhart, izjavila je da su rezultati istraživanja predstavljeni 20 meseci od prvog registrovanog COVID pacijenta u Srbiji i da je pandemija od tada dovela do velikih promena u svakodnevnom životu ljudi. „Svaka kriza najviše utiče na najosetljivije grupe društva, a ekonomska deprivacija otežava obezbeđivanje osnovnih uslova za život, ishranu, higijenu, zdravstvenu zaštitu, socijalno blagostanje i obrazovanje. Zbog toga je, tokom pandemije COVID-19, UNICEF pokrenuo ovo istraživanje koje će pomoći da usmerimo napore da poboljšamo položaj i blagostanje onih porodica sa decom koje su osetile najteže posledice ove krize“, istakla je Burkhart.