BEOGRAD – Kombinacija dugodelujućih antitela za prevenciju COVID-19, koju je razvila kompanija AstraZeneca, dobila je odobrenje za hitnu upotrebu u SAD, a očekuje se da prve doze budu brzo isporučene.

Američka agencija za hranu i lekove (FDA) je odobrila hitnu primenu leka za prevenciju COVID-19 kod odraslih i adolescenata starijih od 12 godina, kojima je narušen imuni sistem usled postoje će bolesti ili usled primene imunosupresivne terapije, što dovodi do potencijalnog razvoja nedovoljnog imunog odgovora na COVID-19 vakcine, kao i kod osoba kod kojih se COVID-19 vakcinacija ne preporučuje.

Prema procenama stručnjaka, smatra se da je oko 2% svetskepopulacije u povećanom riziku da razvijene dovoljni imuni odgovorna COVID-19 vakcine, što uključuje ljude obolele od maligniteta krvi ili od drugih karcinoma, a koji su na hemioterapiji ili dijalizi, kao i pacijenti koji uzimaju terapiju na kontransplantacije organa,ili koji su na imuno supresivima usled multiple skleroze ili reumatoidno gartritisa.

Podaci na osnovu kojih je doneto odobrenje za hitnuprimenu u SAD je zasnovano na rezultatima više studija, između ostalog i na nedavno objavljenim rezultati mastudije faze III koji su pokazali statistički značajno smanjenje rizika (od 83%) da se razvijusimptomi COVID-19 kada se primeni ovaj lek, a zaštita je trajala najmanje 6 meseci.

AstraZeneca je ugovorila snabdevanje SAD sa 700,000 doza novog leka. U toku su razmatranja za potencijalna odobrenja za hitnu primenu ili registraciju leka i za prevenciju i za lečenje COVID-19 i u drugim zemljama sveta.