BEOGRAD –Peta Nacionalna konferencija o podršci ranom razvoju i roditeljstvu, pod nazivom “Otvorimo širom vrata, ulaze Mama i Tata”, održana je danas u prisustvu velikog broja roditelja, staratelja, donosioca odluka, stručnjaka i praktičara iz različitih oblasti ranog razvoja dece. Oni su diskutovali o najnovijim istraživanjima, praksama i javnim politikama iz ove oblasti sa ciljem da se proširi mreža usluga i unapredi sistem podrške deci i porodicama u Srbiji.

Konferenciju je organizovao UNICEF u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz podršku Austrijske razvojne agencije i LEGO Fondacije. Konferenciju su otvorili dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, prof. dr Slavica Đukić Dejanović, specijalna savetnica predsednice Vlade Republike Srbije za Agendu za održivi razvoj 2030 UN, Karin Traunmiler, zamenica ambasadora Austrije u Srbiji, i Dejana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

-Ulaganje u porodicu i rani razvoj je od velike važnosti za državu i društvo, zbog čega smatram da je saradnja UNICEF-a i Ministarstva zdravlja esencijalna, jer zajedničkim snagama ulažemo u budućnost naše dece. Vlada Republike Srbije kontinuirano radi na unapređenju i pomoći porodicama, realizujući brojne projekte koji imaju za cilj upravo podršku porodici u ranom razvoju, a s tim u vezi bih iskoristio priliku da najavim pokretanje Centra za rani razvoj i inkluziju, najveći i najmoderniji u regionu – istakao je dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vlade Republike Srbije.