KOVAČICA -U Dnevnom boravku za decu sa smetnjama u razvoju pri Centru za socijaln i rad u Kovačici otvorena je multisenzorna soba. Posle Zaječara i Sjenice, senzorna soba u Kovačici je treća koja je otvorena u 2021. godini.

Multisenzorne sobe su posebno opremljene prostorije koje se koriste prilikom lečenja dece sa smetnjama u razvoju. Ova vrsta terapije pomaže u stimulaciji čula sluha, vida, dodira i mirisa. “Omogućava razvoj potencijala i senzornih veština”, objasnila je Dušanka Petrak, direktorka Centra za socijalni rad u Kovačici.

Otvaranje senzorne sobe omogućila je Novak Đoković Fondacija kroz partnerstvo sa The Human Safety Netom i Generali osiguranjem Srbija.

Zamenik predsednika Opštine Kovačica Petar Višnjički zahvalio se na dosadašnjoj saradnji sa Novak Đoković Fondacijom.

Senzorna soba otvorena je pred novu godinu sa željom da sva deca u opštini Kovačica dobiju adekvatan tretman. To im je svakako potrebno kako bi se uspešno i pravilno razvijala.

Foto: Dalibor Danilović