BEOGRAD – Nacrtom novog zakona o izboru narodnih poslanika koji bi, prema najavama predsednika skupštine Ivice Dačića, uskoro trebalo da se nađe pred poslanicima, predlažu se rešenja koja imaju za cilj ustanovljavanje višeg stepena demokratičnosti, transparentnosti i uređenosti postupka izbora narodnih poslanika.
Zakon je, kako se navodi u obrazloženju, zadržao dosadašnja zakonska rešenja, da je Srbija jedna izborna jedinica, da se mandati poslanika dodeljuju kandidatima prema njihovom redosledu na listi, da je izborni cenzus tri odsto.

Tanjug