BEOGRAD – Od 1. januara 2022. godine pravna lica i preduzetnici – krajnji korisnici derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, zahtev za povrat (refakciju) plaćene akcize podnose isključivo u elektronskom obliku, posredstvom portala Poreske uprave, dok fizička lica zahtev mogu podneti elektronski ili pisanim putem, saopštila je republička Poreska uprava.

Pravna lica i preduzetnici podnose elektronski zahtev za povrat plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se koriste za transport i grejanje, za proizvodnju električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe, naglašavaju u Poreskoj upravi.

Tanjug