NOVI SAD –Republički geodetski zavod postavio je novu aplikaciju “katastarski alarm” preko koje se vlasnik ili onaj ko ima drugi pravni interes obaveštava o promenama koje se tiču njegove nepokretnosti.

To mogu biti zahtevi promenu nosioca prava, ili za upis neke zabeležbe, odnosno hipoteke ili izvršenja, a cilj je da se spreče moguće zloupotrebe.

RTV (Branka Dragović Savić)