BEOGRAD – Sa ciljem informisanja mladih koji imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 100 evra, Ministarstvo finansija je pokrenulo kampanju “Da klikneš od sreće“ pod sloganom „I ja sto dobijam isto“.

Naime, u cilju kontinuirane podrške stanovništvu usled pandemije virusa COVID-19, Vlada Republike Srbije omogućava svim državljanima Republike Srbije od navršenih 16 do navršenih 29 godina, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i važeću ličnu kartu, da u februaru dobiju jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 evra, odnosno 11.758,56 dinara.

RTV