BEČ – Ambasador Srbije u Austriji Nebojša Rodić istakao je da građani traže efikasno i nezavisno pravosuđe, a referendum, koji se u nedelju održava, po prvi put i izvan matice, tome otvara vrata.

“U Srbiji će se u nedelju održati referendum o izmenama Ustava i to samo u delu koji se odnosi na područje pravosuđa. To je istovremeno i revolucionarna promena funkcionisanja sudske grane vlasti, ali i preduslov za reforme u evrointegracijskim procesima naše zemlje. Ove promene se tiču promene sudija i tužilaca, i treba da omoguće nezavisnost pravosuđa, što je jedan od najvažnijih uslova za reformu u području vladavine prava”, naglasio je on.

Tanjug