BUDIMPEŠTA –Startni pištolj se oglasio: 50 dana uoči parlamentarnih izbora, zakazanih za 3. april, počela je i zvanično predizborna kampanja, od koje zavisi kako će izgledati budući poslanički saziv. Oko 7,8 miliona građana s pravom glasa će imati mogućnost da izabere vlasnike 199 mesta u “Državnoj kući”, predivnom zdanju na Košutovom trgu, od toga 106 sa pojedinačnih, a preostalih 93 sa takozvanih partijskih lista.

Danas je počelo prikupljanje potpisa za pojedinačne mandate, a i pripadnici 13 zvanično priznatih nacionalnih manjina će odabrati svog predstavnika u parlamentu, od kojih će jedan biti kompletan poslanih s pravom glasa, a ostalih 12 u svojstvu posmatrača – moći će da prisustvuju sednicama, govore o aktuelnim problemima svoje zajednice, ali ne i da odlučuju.

RTV( Diana Đurić)