NOVI SAD –Biblioteka Matice srpske je na osnovu građe iz svojih zbirki priredila elektronsku izložbu povodom 250 godina od objavljivanja Žitija Petra Velikog, jedne od najznačajnijih i najobimnijih srpskih knjiga 18. veka.

Delo je objavljeno u dva toma (400 + 360 str.) u štampariji Dimitrija Teodosija u Veneciji 1772. godine. Autor ove najlepše i tehnički najsavršenije srpske knjige toga doba jeste Zaharija Orfelin (Vukovar 1726 – Novi Sad 1785), istaknuti stvaralac srpske književnosti, umetnosti i kulture.

RTV