BEOGRAD – Kompanija Hemofarm dobitnik je prestižnog priznanja „Najbolji poslodavac” („Top Employer”) za 2022. godinu, i to u tri zemlje u kojima se nalaze proizvodni  pogoni ove kompanije: u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Reč je o jednom od najznačajnijih sertifikata u oblasti ljudskih resursa koje istoimeni institut sa sedištem u Holandiji već 30 godina dodeljuje kompanijama koje ispunjavaju stroge svetske standarde u odnosu prema svojim zaposlenima.

U Srbiji je do sada ovo priznanje dobilo samo nekoliko kompanija, dok je Hemofarm jedina nagrađena poslovna organizacija u BiH i Crnoj Gori. „Briga o zaposlenima jedan je od naših prioriteta, kao segment onoga što je svrha kompanije u okviru koje delujemo – da budemo pouzdan partner za zdravlje ljudi. „Top Employer“ sertifikacija Hemofarma u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori znači da smo i od strane nezavisnog, visoko renomiranog sertifikacionog tela prepoznati i svrstani u grupu najboljih poslodavaca. Ovo je veliko priznanje za sve nas, ali i obaveza za ubuduće”, rekla je direktorka ljudskih resursa u Hemofarmu Tatjana Jovanović.

Kako je Štada grupa, u okviru koje posluje domaći Hemofarm, ovo priznanje dobila i u Nemačkoj i Rusiji, ova međunarodna kompanija svrstana je u kategoriju najboljih poslodavaca na nivou Evrope. Proces akreditovanja u oblasti najboljeg poslodavca obuhvatao je brojne analize i provere usaglašenosti procesa, procedura i praksi u domenu ljudskih resursa u odnosu na stroge kriterijume koji važe u oblasti kompenzacija i beneficija, zapošljavanja i razvoja zaposlenih, upravljanja karijerom i razvoja liderskih sposobnosti, obuka, procesa nagrađivanja, ali i održivog razvoja i mnogih drugih.