BEOGRAD –U Narodnoj banci Srbije žene jesu dominantne, ali ne zbog svog pola već zbog načina na koji rade svoj posao, izjavila je guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković u intervjuu za nevladinu organizaciju “Žene u svetskom bankarstvu” (Womens World Banking), koja se bavi podsticanjem finansijskog uključivanja žena i rodne ravnopravnosti.

Tabaković je govorila o ključnim liderskim karakteristikama koje treba da poseduje onaj ko želi da bude uspešan na čelu centralne banke, kao i o ulozi žene lidera u zagovaranju inkluzivnosti radnog mesta i borbi za održavanje ravnoteže između posla i privatnog života.

Tanjug