Danas je nedelja, 6. februar, 37. dan 2021. Do kraja godine ima 328 dana.