BEOGRAD –Prema podacima portala Air visual, Beograd ovog jutra (6.55) ima drugi najzagađeniji vazduh na svetu, odmah iza Dake (Bangladeš).

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, vazduh je ovog jutra (7.00) u Beogradu ponovo jako zagađen, a merne stanice u Obrenovcu (112), u Omladinskih brigada (115) na Starom gradu (102) i Mostaru očitavaju najveće zagađenje (102).

RTS