NOVI SAD – Program „Unapređenja zapošljivosti mladih kroz radne prakse”, koji omogućava mladim, nezaposlenim ljudima uzrasta do 30 godina, da se povežu sa poslodavcima i steknu plaćenu praksu  predstavljen je danas u Novom Sadu.

Brojke govore da je u Srbiji danas čak 234.000 mladih koji su ovakvom statusu. Oni su u nezavidnom položaju na tržištu rada I u riziku od dugoročne nezaposlenosti i socijalne isključenosti. Istovremeno, primetan je i deficit radne snage, pogotovo sa završenom srednjom školom.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, mladi do 30 godina starosti čine 20,3% nezaposlenih od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u AP Vojvodini, od čega 54,6% su žene. Mladih do 24 godine starosti nezaposleno je 10,7%.

Program “Unapređenja zapošljivosti mladih kroz radne prakse” pokrenuo je UNICEF u Srbiji, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i uz stručnu podršku i partnerstvo sa NAPOR-om i Gi Group-om, da bi se pružila podrška mladima koji  nisu ni u sistemu obrazovanja, ni radnom odnosu niti pohađaju neku vrstu obrazovnog kursa da  pronađu adekvatno zaposlenje i povežu se sa potencijalnim poslodavcima. Cilj projekta je da se kroz program radnih praksi podrži društvena i ekonomska inkluzija mladih, posebno mladih iz osetljivih grupa, pružajući im priliku za obuku, razvoj veština i znanja traženih na tržištu rada, a da kompanijama poslodavcima omogući pristup bazi kadidata spremnih za praksu – rekao je Marko Rakić, Službenik za razvoj mladih i adolescenata, UNICEF.

Na događaju je predstavljen program i metodologija, dosadašnji ostvareni rezultati, radna praksa iz ugla poslodavca, kao i platforma Biram uspeh koja je pokrenuta kako bi mladima obezbedila lakši pristup tržištu rada kroz edukaciju. Više informacija o programu, uslovima učešća i kome je namenjen možete saznati na platformi biramuspeh.com. Događaju su prisustvovali predstavnici Unicefa u Srbiji, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje, predstavnici Gi Group-e, ali i predstavnici poslodavaca, pružaoca prakse.