POŽAREVAC – Projekat “Komšije se pomažu, ambalažu odlažu”, koji su u prethodne dve i po godine realizovale kompanije Coca-Cola HBC Srbija i Sekopak, uz podršku gradske uprave Požarevca, uspešno je završen proglašenjem najboljeg društvenog preduzetnika koji je učestvovao u ovoj inicijativi.

Vlasnik preduzetničke radnje “Violeta 12” Turkijan Rahmani istakao se svojim radom, što pokazuju i njegovi rezultati – za vreme projekta prikupio je više od 35 tona PET ambalaže i više od 3,5 tone aluminijumskih limenki. U pitanju su visoko reciklabilni materijali, koji se mogu reciklirati veći broj puta, čime je povećan i doprinos projekta cirkularnoj ekonomiji.

Kao nagradu za istrajnost u prikupljanju ambalažnog otpada i ispunjenje ciljeva i tokom perioda pandemije, ovom preduzetniku uručena je specijalna presa za baliranje PET ambalaže, koja smanjuje zapreminu otpada i olakšava njegov dalji transport do reciklažnog postrojenja.

Projekat “Komšije se pomažu, ambalažu odlažu” jedinstven je po tome što se bavio sa dva važna izazova: primarnom selekcijom otpada i reciklažom s jedne, te podsticanjem društvenog preduzetništva i zapošljavanja socijalno ugroženih kategorija stanovništva, s druge strane.

U kompaniji Coca-Cola HBC Srbija društvene preduzetnike vidimo kao nosioce promena, koji svojom prilagodljivošću doprinose bržem rešavanju izazova u lokalnim zajednicama. Uvezujući podršku društvenom preduzetništvu sa našim važnim prioritetom, rešavanjem problema ambalažnog otpada, pokazali smo kako sveobuhvatan pristup, uz podršku partnera, može doneti merljive rezultate. Pored radnog angažovanja i edukacije za lokalne društvene preduzetnike, doprineli smo većoj reciklaži u Požarevcu, ali i ukupnim nacionalnim ciljevima u ovoj oblasti, saopštila je Nina Elezović, direktorka korporativnih poslova i održivosti u Coca-Cola HBC Srbija.

Svu ambalažu prikupljenu tokom projekta kompanija Sekopak predala je na reciklažu. Predstavnici ove kompanije ističu da je tokom realizacije projekta uočena potreba formalizacije neformalnog sektora i širenja pozitivnog načina poslovanja.

Projekat “Komšije se pomažu, ambalažu odlažu” pokazatelj je da reciklaža, pored svih benefita koje ima za našu planetu, potpomaže otvaranju novih radnih mesta u uređenim tokovima. Turkijan je sakupio impresivne količine i pokazao da u Srbiji postoji veliki potencijal za razvijanje ovakvih projekata, kazala je Violeta Belanović Kokir, generalna direktorka kompanije Sekopak.