BEOGRAD – Da li ste znali da je oko najkompleksniji organ u ljudskom telu, nakon mozga?
Čulo vida je jedno od najznačajnijih čula koje poseduje ljudski organizam, jer više od 80 odsto informacija iz spoljašnjeg sveta dobijamo upravo preko organa vida. Oči prolaze kroz mnogobrojne faze prilagođavanja na uslove i stimulanse iz okruženja, na dnevnom nivou. Zato je veoma važno ispratiti svaku promenu, kako bi se na vreme potražila pomoć stručnjaka ukoliko je to potrebno.

Zadatak oftalmologije je da očuva sposobnost vida u svim životnim uslovima, jer svaka promena može uticati na svakodnevni kvalitet života. Gubitak vida može da ima pogubno dejstvo na pacijente i njihove porodice. Ljudi koji žive sa oslabljenim vidom ili bez njega mogu imati probleme pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Njihova radna sposobnost ili mogućnost aktivnog društvenog života takođe mogu biti ugroženi, što može da dovede do anksioznosti, depresije i povlačenja u sebe.

U svetu najmanje 2,2 milijarde ljudi ima neko oštećenje vida, ali gotovo polovina ovih slučajeva se može sprečiti. Među glavnim uzrocima oštećenja vida i slepila na globalnom nivou su bolesti mrežnjače. Populacija starija od 50 godina više je podložna različitim oštećenjima vida i slepilu, međutim gubitak vida može uticati na ljude različitih uzrasta.

Preventivne godišnje kontrole su svakako najbolji način za bezbolno, brzo i blagovremeno otkrivanje bilo kakve promene vida. Upravo rano prepoznavanje tih promena povećava uspešnost lečenja, jer su rezultati znatno bolji ukoliko se sa terapijom otpočne pre nastanka ozbiljnijih oštećenja.
Poput ostalih specijalističkih pregleda značajnih za naše celokupno zdravlje, tako i redovne oftalmološke kontrole treba da postanu sastavni deo brige o sebi jer mogu sprečiti dalji razvoj oboljenja oka, njegova oštećenja ili potpuni gubitak vida.