NOVI SAD – JKP “Parking servis”, od 27. maja 2022. godine, počinje sa primenom mere pokušaja uklanjanja nepropisno parkiranih vozila, koja će iznositi 3.000 dinara.
Kada će se i u kojim situacijama primenjivati pokušaj uklanjanja? Ukoliko vozač, nakon što nadležni organ izda nalog za uklanjanje nepropisno parkiranog vozila i pristupi se potrebnim radnjama, dođe u toku tog procesa – odnošenje vozila se prekida i vozaču se uručuje propratna dokumentacija sa Nalogom za plaćanje pokušaja uklanjanja.

Vozač je dužan da iznos sa ovog Naloga, koji podrazumeva troškove prethodno preduzetih radnji, uplati u roku od osam dana. Ukoliko se vozač ne pojavi u toku pokušaja uklanjanja, vozilo se, shodno već izdatom nalogu, uklanja i ulazi u redovnu proceduru uklonjenog vozila u saobraćajnom prekršaju.ž

Cilj ove mere je smanjenje broja slučajeva nepropisnog i bezobzirnog parkiranja, budući da su do sada ovakvi slučajevi zloupotrebljavani, tako što se pojavom vozača na mestu gde je vozilo nepropisno parkirano zaustavljao čitav proces. Zbog ovakvih situacija „Parking servis” je u toku 2021. godine imao 1.767 nerealizovanih pokušaja, a taj “prazan hod” ima vrlo jasne i ne male manipulativne troškove. U svakom slučaju, ovo je mera koja treba da spreči bahatost i zloupotrebe prilikom parkiranja.

RTV