BEČ – U Austriji je do sada zamrznuto 1,5 milijardi evra imovine ruskih oligarha koji potpadaju pod sankcije EU, pokazuju podaci Ministarstva unutrašnjih poslova.
Nadležna jedinica, kojom upravlja Direkcija državne bezbednosti i obaveštajne službe (DSN), na najprofesionalniji način istražuje i pronalazi imovinu sankcionisanih lica, istakao je ministar unutrašnjih poslova Austrie Gerhard Karner.
Nadležna jedinica izvršila je zabranu otuđenja više nekretnina u dvomilionskoj vrednosti i sprečila pokušaje uvoza i izvoza roba, koje bi bile relevatne za Rusku Federaciju, dodao je on.

Tanjug