ŠID, KLADOVO – Država je ponudila na prodaju zemljište čija je ukupna površina veća od 15 hektara.
Republička direkcija za imovinu objavila je da se prikupljanjem ponuda prodaju četiri parcele ukupne površine 15 hektara kod Adaševaca, u opštini Šid.

Tanjug