NOVI SAD – Centar za unapređenje bezbednosti u saobraćaju uz finansijsku podršku Uprave za saobraćaj i puteve Grada Novog Sada tokom maja i juna meseca realizuje projekat “Edukacije osoba starijih od 65 godina u svojstvu pešaka radi unapređenja bezbednosti saobraćaja.“
Ta kategorija učesnika u saobraćaju spada među najugroženije i zbog toga je potrebno raditi na njihovoj edukaciji u toj oblasti. U Republici Srbiji, populacija starija od 65 godina čini oko 18% ukupnog broja stanovnika, a svaki četvrti poginuli u saobraćajnoj nezgodi je osoba starija od 65 godina.

RTV