KNIĆ – Ove godine u Šumadiji je pšenica zastupljena na 20.000 hektara. Padavine su prethodnih dana poboljšale situaciji kada je razvoj same biljke u pitanju, pa se očekuje prinos kao i prošle godine od šest i po tona po hektaru. Setva kukuruza i soje je prema rečima poljoprivrednika bila rizična jer je bilo malo vlage u zemlji, ali padavine su uspele to sada da nadoknade.
Zoran Milić iz sela Grivac, je jedan od većih poljoprivrednika u Kniću. Obrađuje čak 70 hektara zemlje a ove godine zasadio je pšenicu na 23 hektara. Ako budu povoljni agrometerološki uslovi očekuje prinos kao i prošle godine od 6 tona po hektaru.

Foto: RTV (Ana Rebić)