BEOGRAD – Za učenike osmog razreda danas počinje trodnevno polaganje završnog ispita, mala matura, koja se sastoji od testova iz srpskog, matematike i kombinovanog testa.

Malu maturu osmaci će polagati tri dana – 27, 28. i 29. juna, a zbog nedavnih mnogobrojnih dojava o bombama, završni ispit će biti organizovan u 522 škole, u skladu sa odlukom Republičke upisne komisije.

Tanjug