BEOGRAD – U celoj Srbiji ima izgleda da će srednja sezonska temperatura vazduha tokom perioda jul-avgust-septembar 2022. godine biti iznad višegodišnjeg proseka (referentni klimatološki period je jul-avgust-septembar 1981-2010). Istovremeno, u celoj Srbiji će srednja suma padavina tokom perioda jul-avgust-septembar 2022. biti ispod višegodišnjeg proseka (1981-2010). Drugim rečima u celoj Srbiji se predviđa topliji i suvlji period tokom predstojeća tri meseca.

U periodu od 27.06. do 03.07. u većem delu Srbije predviđa se da će srednje nedeljne temperature vazduha biti iznad višegodišnjeg proseka (referentni klimatološki prosek u periodu 1981-2010). Istovremeno, u većem delu Srbije nedeljne količine padavina biće ispod, a u slivovima srednjeg i donjeg toka Južne Morave će se zadržavati u granicama višegodišnjeg proseka (1981-2010). Dakle, u većem delu Srbije biće toplije i suvlje, a u slivovima donjeg i srednjeg toka Južne Morave toplije i prosečno vlažno vreme za ovo doba godine. Početkom perioda jutanja temperatura vazduha imaće vrednosti u intervalu od 19°C do 22°C, a najviše dnevne od 32°C do 36°C. Zatim će jutanje temperature vazduha biti u intervalu od 16°C do 19°C, a najviše dnevne od 27°C do 31°C. U većem delu Srbije nedeljna suma padavina biće u intervalu od od 5 mm do 15 mm, u brdovito-planinskim predelima lokalno i do 35 mm.

RTV