NOVI SAD – U Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine danas, sa početkom u 10.00 časova, održava se 16. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.
skupština, vojvodine

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o završnom računu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu sa izveštajem o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2021. godinu;

2. Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu za 2021. godinu;

3. Izveštaj o radu i poslovanju pokrajinskog Zavoda za ravnopravnost polova za 2021. godinu;

4. Izveštaj o radu pedagoškog Zavoda Vojvodine za period od 01. januara do 31. decembra 2021. godine.

RTV
Foto: Pokrajinska vlada