NOVI SAD – Određuje se privremena zabrana odvijanja saobraćaja na Bulevaru oslobođenja, u zoni raskrsnice sa Bulevarom Jaše Tomića u Novom Sadu, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji vrelovoda. Radovi će trajati od 11. do 21. jula 2022. godine.
autobus, jgsp, ns, javno, gradsko, saobracajno, preduzece, novi, sad, red, voznje, 12
Izvor: RTV (Aleksandar Galić)

Zabrana saobraćaja podrazumeva i izmenu trasa linija Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad”, i to:

LINIJE BROJ 10,15,17,TE-TO na sledeći način: iz centra: od raskrsnice Bulevar oslobođenja i Bulevar kralja Petra I skreću desno na Bulevar kralja Petra I, pa zatim levo u Кisačku ulicu i nastavljaju svojom redovnom trasom. Na izmenjenom delu trase koristi redovno stajalište Bulevar kralja Petra I-Bulevar oslobođenja (stajalište linija 3 i 8). Prema centru: od raskrsnice ulica Кisačke i Bulevara Jaše Tomića nastavljaju pravo Кisačkom ulicom zatim skreću desno na Bulevar kralja Petra I do Bulevara oslobođenja gde skreću levo na svoju postojeću trasu, osim linije 17 koja Кisačkom ulicom nastavlja svojom redovnom trasom do centra. Na izmenjenom delu trase koristi redovno stajalište Кisačka-Bulevar Jaše Tomića (stajalište linija 1 i 11b).

LINIJE BROJ 60,61,62,63,77,78,79,80,81,84,86 na sledeći način: smer od železničke stanice: nakon izlaska sa MAS-a skreću desno na Bulevar Jaše Tomića, zatim levo u Rumenačku ulicu, zatim skreću levo na Bulevar kralja Petra I i saobraćaju do Bulevara oslobođenja gde skreću desno na Bulevar oslobođenja i nastavljaju svojom redovnom trasom. Na izmenjenom delu trase se ne koriste stajališta. Smer ka železničkoj stanici: od raskrsnice Bulevaraa oslobođenja i Bulevar Кralja Petra I, autobusi skreću desno na Bulevar kralja Petra I zatim levo u Кisačku ulicu, do Bulevara Jaše Tomića gde skreću levo na Bulevar Jaše Tomića i saobraćaju do MAS-a. Na izmenjenom delu trase koristi redovno stajalište Bulevar kralja Petra I-Bulevar oslobođenja (stajalište linija 3 i 8).

LINIJA BROJ 3a,4,5N,19,52,53,54,55,56,64,68,69,71,72,73,74,76 na sledeći način: smer od železničke stanice: nakon izlaska sa. železničke stanice autobusi saobraćaju desno na Bulevar Jaše Tomića do Rumenačke ulice zatim skreću levo u Rumenačku ulicu i saobraćaju do Bulevara kralja Petra I gde skreću levo na Bulevar kralja Petra I i saobraćaju do Bulevara oslobođenja zatim skreću desno na Bulevar oslobođenja i dalje saobraćaju redovnom trasom. Na izmenjenom delu trase se ne koriste stajališta. Smer ka železničkoj stanici: od raskrsnice Bulevara oslobođenja i Bulevara kralja Petra I skreću levo na Bulevar kralja Petra I i saobraćaju do Rumenačke ulice zatim skreću desno u Rumenačku ulicu i saobraćaju do Bulevara Jaše Tomića zatim skreću desno i nastavljaju do Ž.stanice. Na izmenjenom delu trase koristi se privremeno stajalište na Bulevaru kralja Petra I (nakon 50 metara od redovnog stajališta Bulevar kralja Petra I-Bulevar oslobođenja linija 3 i 8).

LINIJA BROJ 14 na sledeći način: iz centra: od raskrsnice Bulevara oslobođenja i Bulevara kralja Petra I skreće levo na Bulevar kralja Petra I pa zatim desno u Rumenačku ulicu i saobraća do raskrsnice sa Bulevarom Jaše Tomić gde nastalja pravo Rumenačkom ulicom svojom redovnom trasom. Na izmenjenom delu trase koristi privremeno stajalište na Bulevaru kralja Petra I (nakon 50 metara od redovnog stajališta Bulevar kralja Petra I-Bulevar oslobođenja linija 3 i 8). Sa Sajlova: Od raskrsnice Rumenačke ulice i Bulevara Jaše Tomića nastavlja pravo Rumenačkom ulicom do raskrsnice sa Bulevarom kralja Petra I, zatim skreće levo do raskrsnice Bulevara kralja Petra I i Bulevara oslobođenja gde skreće desno na Bulevar oslobođenja i nastavlja svojom redovnom trasom. Na izmenjenom delu trase se koristi stajalište u Rumenačkoj ulici kod ABC-a.

LINIJA BROJ 7A i 7B na sledeći način: LINIJA 7A: Od raskrsnice Rumenačke ulice i Bulevara Jaše Tomica autobusi nastavljaju pravo Rumenačkom ulicom do raskrsnice sa Bulevarom kralja Petra I zatim skreću levo do raskrsnice Bulevara kralja Petra I i Bulevara oslobođenja gde skreću desno na Bulevar oslobođenja i nastavljaju svojom redovnom trasom. Na izmenjenom delu trase se koristi stajalište u Rumenačkoj ulici kod ABC-a. LINIJA 7B: Od raskrsnice Bulevara oslobođenja i Bulevara kralja Petra I skreće levo na Bulevar kralja Petra I pa zatim desno u Rumenačku ulicu i saobraća do raskrsnice sa Bulevarom Jaše Tomića gde nastalja pravo svojom redovnom trasom. Na izmenjenom delu trase koristi privremeno stajalište na Bulevaru kralja Petra I (nakon 50 metara od redovnog stajališta Bulevaru kralja Petra I-Bulevar oslobođenja linija 3 i 8).

LINIJA 51A I 51B na sledeći način: LINIJA 51A: Nakon izlaska sa železničke stanice skreće desno na Bulevar Jaše Tomića do Rumenačke ulice zatim skreće levo u Rumenačku ulicu i saobraća do Bulevara kralja Petra I gde skreće levo na Bulevar kralja Petra I i saobraća do Bulevara oslobođenja, zatim skreće desno na Bulevar oslobođenja i saobraća svojom redovnom trasom. Na izmenjenom delu trase se ne koriste stajališta. LINIJA 51B: Od raskrsnice Bulevara oslobođenja i Bulevara kralja Petra I skreće levo na Bulevar kralja Petra I i saobraća do Rumenačke ulice, a zatim skreće desno u Rumenačku ulicu i saobraća do Bulevara Jaše Tomića, zatim skreće desno do železničke stanice. Na izmenjenom delu trase koristi privremeno stajalište na Bulevaru kralja Petra I (nakon 50 metara od redovnog stajališta Bulevar kralja Petra I-Bulevar oslobođenja linija 3 i 8).

RTV