NOVI SAD – Nacionalna služba za zapošljavanje realizuje mere kojima podržava zapošljavanje. Za Radio Novi Sad razgovarali smo o aktuelnim programima koji su dobri i za nezaposlene, ali i za poslodavce sa načelnicom Odeljenja za obrazovanje i obuke u filijali Novi Sad Smiljanom Gardinovčki. audio icon

“Nacionalna služba za zapošljavanje je 31. januara ove godine raspisala više programa zapošljavanja, kojima uz finansijsku podršku pomaže poslodavcima i nezaposlenim licima iz teže zapošljivih kategorija da se lakše uključe u tržište rada. Mera sticanja praktičnih znanja je mera koja podrazumeva da nezaposleno lice stekne konkretno znanje i veštine na određenom poslu kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru”, kaže Gardinovački.

RTV (Ljljana Šašić)