TURIJA – Posle skidanja ratarskih useva, žetvene ostatke treba zaoravati, nikako ne paliti što je i Zakonom zabranjeno ukazuju agronomi dodajući da se tom agrotehničkom operacijom čuva plodnost i produktivnost zemljišta i na taj način obezbeđuju uslovi za dobijanje visokih i stabilnih prinosa poljoprivrednih kultura. video icon

Poljoprivrednici sve više zaoravaju žetvene ostatke na njivama, svesni toga, da se unošenjem biljnih ostataka , poboljšavaju fizičko- hemijske osobine zemljišta, njegova struktura, vodno vazdušni režim kao i plodnost, a bolje je i kruženje organske materije u zemljišnom profilu.

RTV