NOVI SAD – Počeo je upis u privatne predškolske ustanove. U skladu sa Odlukom Grada, pravo na finansijsku podršku porodica može da ostvari sa decom od šest meseci do polaska u osnovnu školu, koja su upisana u jednu od predškolskih ustanova na teritoriji Grada Novog Sada, pod uslovom da dete nije upisano u Predškolsku ustanovu “Radosno detinjstvo“, navodi se u saopštenju Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu.
Zahtevi za finansijsku podršku podnose se od 1. do 31. avgusta 2022. godine, Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, putem Pisarnice Gradske uprave za opšte poslove, a podnosilac zahteva dužan je da uz zahtev priloži kopiju očitane lične karte, odnosno raseljeničku legitimaciju, kao i izvod iz Matične knjige rođenih za dete.

RTV