SUBOTICA – Polovina godine je prošla, a u njoj u gradskoj kasi Subotice prikupljeno je i potrošeno gotovo polovina planiranih sredstava. Osim jednog uzdržanog glasa, svi odbornici subotičke skupštine podržali su izveštaj o ostvarenju budžeta za prvih šest meseci tekuće godine.
Skoro 3,8 milijardi ili gotovo polovina planiranih sredstava za celu godinu slilo se u budžet Subotice u prvih šest meseci ove godine. Predstavnici vlasti ističu da je dobro punjenje budžeta posledica privrednih aktivnosti i redovnog izmirenja poreskih obaveza građana, dok opozicija skreće pažnju na stavke budžeta koje su podbacile, a koje mogu da idu u prilog manjoj građevinskoj aktivnosti u prvoj polovini godine.

RTV (Boris Šuman)